Zmień kontrast

Zajęcia te prowadzone są poza godzinami realizacji podstawy programowej – nieodpłatnie.

  1. J. angielski – dla wszystkich dzieci dwa razy w tygodniu
  2. Rytmika – dla wszystkich dzieci raz w tygodniu
  3. Zajęcia teatralne – raz w tygodniu
  4. Zajęcia wokalne – raz w tygodniu
  5. Zajęcia plastyczne – raz w tygodniu
  6. Zajęcia taneczne – raz w tygodniu
  7. Zajęcia z Numiconu – raz w tygodniu

Pomoc psychologiczno pedagogiczna realizowana w formie:

  1. Zajęcia logopedyczne – dwa razy w tygodniu
  2. Zajęcia terapeutyczne – dwa razy w tygodniu