• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

PRZEDSZKOLE DZIAŁA NA PODSTAWIE:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela
 4. Aktu założycielskiego
 5. Statutu przedszkola


Organem prowadzącym Przedszkole Nr 12 jest Miasto Konin Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty
Statut przedszkola