Zmień kontrast

Rada Rodziców - organ przedszkola reprezentowany przez rodziców dzieci naszej placówki.

W skład Rady Rodziców wchodzą:

  • Przewodniczący,
  • Z-ca Przewodniczącego,
  • Sekretarz,
  • Członek.