• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Organami przedszkola są:
1.Dyrektor Przedszkola
2.Rada Pedagogiczna
3.Rada Rodziców

Kompetencje Organów przedszkola znajdują się w Statucie przedszkola § 3

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 12