• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

BUDŻET PRZEDSZKOLA NR 12 NA 2019 r.
Wynosi : 1.787.351,00zł
Plan Finansowy dochodów i wydatków przedszkola na rok 2019; kwota przeznaczona jest na:

 • wynagrodzenia osobowe pracowników
 • składki na Ubezpieczenia Społeczne
 • składki na Fundusz Pracy
 • bieżące utrzymanie obiektu przedszkola
 • opłaty za media (woda , kanalizacja , energia elektryczna, CO)
 • Fundusz Socjalny
 • remonty
 • zakup wyposażenia pomieszczeń
 • zakup środków czystości
 • zakup materiałów biurowych
 • zakup pomocy dydaktycznych
 • szkolenia pracowników niepedagogicznych
 • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • pokrycie zobowiązań za 2018r.

 

Sprawozdania finansowe za rok 2019

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

 

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa